Công Ty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (PROCONCO) – Phẩm Chất Pháp Quốc Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa
Dinh dưỡng hợp lý cho Bò khoẻ mạnh
Dinh dưỡng hợp lý cho Bò khoẻ mạnh

Hỗn hợp C41

Dùng cho bê từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi

Bắp, tấm, cám gạo, cám mì, khoai mì, đạm thực vật (khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải..), premix vi khoáng - vitamin, chất phụ gia, khoáng đa lượng...

* Độ ẩm (%) max: 13
* Protein thô (%) min: 18
* Xơ thô (%) max: 12
* Ca (%) min - max: 0,9 - 1,6
* P tổng số (%) min-max: 0,5 - 1,0
* Lysine tổng số (%) min: 0,6
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,4
* Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 2,500
* Salinomycin (max): 40 mg/kg hoặc
* Monensin (max): 60 mg/kg


Không có hormon và các chất cấm khác

* Thức ăn hỗn hợp dùng để  bổ sung chất dinh dưỡng, tăng năng suất cho bê từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi

Thông tin nguyên liệu

Bắp, tấm, cám gạo, cám mì, khoai mì, đạm thực vật (khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải..), premix vi khoáng - vitamin, chất phụ gia, khoáng đa lượng...

Thông tin dinh dưỡng

* Độ ẩm (%) max: 13
* Protein thô (%) min: 18
* Xơ thô (%) max: 12
* Ca (%) min - max: 0,9 - 1,6
* P tổng số (%) min-max: 0,5 - 1,0
* Lysine tổng số (%) min: 0,6
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0,4
* Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 2,500
* Salinomycin (max): 40 mg/kg hoặc
* Monensin (max): 60 mg/kg


Không có hormon và các chất cấm khác

Hướng dẫn sử dụng

* Thức ăn hỗn hợp dùng để  bổ sung chất dinh dưỡng, tăng năng suất cho bê từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi