Công Ty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (PROCONCO) – Phẩm Chất Pháp Quốc Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa
Dinh dưỡng hợp lý cho Gà khoẻ mạnh
Dinh dưỡng hợp lý cho Gà khoẻ mạnh

Con Cò C200

Thức ăn đậm đặc dạng bột cho gà thịt

Đạm động vật, đạm thực vật (khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải,...), premix vi khoáng - vitamin, axit amin, chất phụ gia, khoáng đa lượng,...

* Độ ẩm (%) max: 13
* Protein thô (%) min: 45
* Xơ thô (%) max: 7
* Canxi (%) min - max: 2,5 - 4,0
* P tổng số (%) min-max: 1,0 - 2,2
* Lysine tổng số (%) min: 2,5
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,3
* Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 2500

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác

Trộn đậm đặc C200 theo công thức sau: 
* Giai đoạn gà 1 - 21 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 8 
- Đậm đặc C25 (kg): 35
* Giai đoạn gà 22 - 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 12
- Đậm đặc C25 (kg): 31
* Giai đoạn gà trên 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 15
- Đậm đặc C25 (kg): 28
Sử dụng nguyên liệu tốt, trộn thật đều và đúng công thức.

Thông tin nguyên liệu

Đạm động vật, đạm thực vật (khô dầu đậu nành, khô dầu hạt cải,...), premix vi khoáng - vitamin, axit amin, chất phụ gia, khoáng đa lượng,...

Thông tin dinh dưỡng

* Độ ẩm (%) max: 13
* Protein thô (%) min: 45
* Xơ thô (%) max: 7
* Canxi (%) min - max: 2,5 - 4,0
* P tổng số (%) min-max: 1,0 - 2,2
* Lysine tổng số (%) min: 2,5
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 1,3
* Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) min: 2500

KHÔNG DÙNG KHÁNG SINH
Không có hoocmon và các chất cấm khác

Hướng dẫn sử dụng

Trộn đậm đặc C200 theo công thức sau: 
* Giai đoạn gà 1 - 21 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 8 
- Đậm đặc C25 (kg): 35
* Giai đoạn gà 22 - 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 12
- Đậm đặc C25 (kg): 31
* Giai đoạn gà trên 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 15
- Đậm đặc C25 (kg): 28
Sử dụng nguyên liệu tốt, trộn thật đều và đúng công thức.