Công Ty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (PROCONCO) – Phẩm Chất Pháp Quốc Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa
Dinh dưỡng hợp lý cho Heo khoẻ mạnh
Dinh dưỡng hợp lý cho Heo khoẻ mạnh

Con cò 50-99

Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt siêu nạc từ 50kg - xuất chuồng

Bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, bắp, tấm, cám gạo, dầu cá, Dicanxiphotphate, các axit amin (L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, L-Tryptophan), hệ men tiêu hóa Bio-zeemTM (1.500mg/kg), dẫn xuất của axít Formic (1.000mg/kg), Premix Vitamin, Premix khoáng hữu cơ…

* Protein thô (%) min: 15
* Độ ẩm (%) max: 14
* Canxi (%) min-max: 0.35-1.7
* Photpho tổng số (%) min-max: 0.5-1.7
* Xơ thô (%) max: 7
* Lysine tổng số (%) min: 0.8
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.45
* Năng lượng trao đổi (%) min: 3000
Không sử dụng kháng sinh, hoocmon và các chất cấm khác

Sản phẩm dùng cho heo từ 50kg đến xuất chuồng.
Sản phẩm có hệ men tiêu hóa Bio-zeemTM giúp hếp thu tối đa dưỡng chất và nâng cao đề kháng.

Thông tin nguyên liệu

Bột đậu nành cao đạm, bột cá cao cấp, bắp, tấm, cám gạo, dầu cá, Dicanxiphotphate, các axit amin (L-Lysine, DL-Met, L-Threonine, L-Tryptophan), hệ men tiêu hóa Bio-zeemTM (1.500mg/kg), dẫn xuất của axít Formic (1.000mg/kg), Premix Vitamin, Premix khoáng hữu cơ…

Thông tin dinh dưỡng

* Protein thô (%) min: 15
* Độ ẩm (%) max: 14
* Canxi (%) min-max: 0.35-1.7
* Photpho tổng số (%) min-max: 0.5-1.7
* Xơ thô (%) max: 7
* Lysine tổng số (%) min: 0.8
* Methionine + Cystine tổng số (%) min: 0.45
* Năng lượng trao đổi (%) min: 3000
Không sử dụng kháng sinh, hoocmon và các chất cấm khác

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm dùng cho heo từ 50kg đến xuất chuồng.
Sản phẩm có hệ men tiêu hóa Bio-zeemTM giúp hếp thu tối đa dưỡng chất và nâng cao đề kháng.