Công Ty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc (PROCONCO) – Phẩm Chất Pháp Quốc Liên hệ Tuyển dụng
Điều chỉnh cỡ chữ: Aa Aa Aa Aa

Công Ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc “PROCONCO”

Tiền thân là công ty liên doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên giữa Việt Nam & Pháp. Qua nhiều thời kỳ không ngừng đổi mới và phát triển, Proconco đã trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam

Lịch sử hình thành
và phát triển đầy tự hào

Năm 1991, Tập Đoàn SCPA đã quyết định đầu tư vào Việt Nam nhà máy sản xuất thức ăn gia súc đặt tại khu công nghiệp Biên Hoà, cũng là liên doanh nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam lúc bấy giờ và được Bộ Kế hoạch vào đầu tư cấp giấp phép.

Thành tựu đạt được

Sau gần 25 năm hình thành và phát triển, Proconco đã gặt hái được những thành tựu to lớn.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc nâng cao năng suất của ngành chăn nuôi.